Wniosek o urlop rodzicielski 2014 Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

newborn-220142 640 PublicDomainPicturesUrlop rodzicielski został wprowadzony w życie 17 czerwca 2013 roku. Komu i na jakich zasadach jest przyznawany? Jak go otrzymać? Urlop rodzicielski przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze.

Z urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać jednocześnie oboje rodzice dziecka, jednak łączny wymiar tego urlopu nie może przekraczać wymiaru, na jaki urlop rodzicielski może być udzielony, a wynosi on 26 tygodni, niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Z urlopu tego można skorzystać jednorazowo lub w maksymalnie trzech częściach, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej – w wymiarze wielokrotności tygodnia.

Wniosek o urlop rodzicielski - wzór

Wniosek o urlop rodzicielski udzielany jest na pisemny wniosek pracownika. Obowiązkiem pracodawcy jest uwzględnienie tego wniosku.
Można go złożyć w dwóch terminach:

  • W terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem takiego urlopu, czyli w trakcie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
  • W terminie nie późniejszym niż 14 dni po porodzie. W praktyce pracownica może złożyć wspólny wniosek o urlop macierzyński podstawowy, dodatkowy jak i urlop rodzicielski.

Pracownica nawet jeśli złoży wniosek przed porodem, ma możliwość zrezygnowania z całości lub części urlopu rodzicielskiego.
Wniosek o urlop rodzicielski musi zawierać:

  •  Termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego;
  •  W przypadku, gdy pracownik chcę skorzystać z dalszej części urlopu rodzicielskiego –termin zakończenia poprzedniej części urlopu rodzicielskiego oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu.

urlop-rodzicielski

 

Do wniosku o urlop rodzicielski należy dołączyć pisemne oświadczenie o braku zamiaru skorzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka, bądź też o okresie, w którym to drugi z rodziców dziecka zamierza skorzystać z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem.
W przypadku, gdy z urlopu będzie chciał skorzystać ojciec dziecka, powinien on złożyć wniosek nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego świadczenia lub z drugiej części urlopu rodzicielskiego. We wniosku tym należy wówczas wskazać termin zakończenia podstawowego urlopu macierzyńskiego lub zakończenia pierwszej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego wykorzystywanej przez mamę dziecka oraz liczbę tygodni jakie ta część obejmuje.

Czytany 7529 razy
Zaloguj się, by skomentować