Zasiłek pielęgnacyjny 2014 r.

Oceń ten artykuł
(23 głosów)

Paige Kaitlyn lic. CC BY-ND 2.0Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnego funkcjonowania.

Od 2014 roku ta kwota miałaby wzrosnąć ze 153 zł do 200 zł miesięcznie. Obecnie trwają prace nad ustawą. Natomiast od 2015r. zasiłek ma podlegać stałej waloryzacji.
Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest przez Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Potrzebny jest wniosek o zasiłek i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  •  niepełnosprawnemu dziecku;
  •  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności
  •  osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność ta powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia
  •  osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie:

  •  umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
  •  uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.
  •  jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Czytany 15073 razy
Zaloguj się, by skomentować